Prisoplysninger

Pris og specifikationer for kørslen fremgår af ordrebekræftelsen.
Såfremt kunden under kørslen ønsker ændringer som forlænger køre- og/eller ventetid i forhold til ordrebekræftelsen, tillægges fakturaen et beløb for den forøgede tid.
Såfremt der under kørslen opstår forsinkelser som skyldes kunden, tillægges fakturaen et beløb for den forøgede tid.

Priser oplyst på hjemmesiden, er som udgangspunkt pr. person – ved minimum 30 deltagere, medmindre andet tydeligt fremgår.

Afbestilling

Afbestilling af kørsel der ikke overstiger 1 døgn skal ske senest 48 timer før kørslen påbegyndes, med mindre andet er aftalt. Såfremt afbestilling sker senere end dette faktureres kørslen med 100 %.
Afbestilling af kørsel der overstiger 1 døgn skal ske senest en uge før kørslen påbegyndes, med mindre andet er aftalt. Såfremt afbestilling sker senere end dette faktureres kørslen med 100 %.

Øvrigt

Bestilleren af kørslen har ansvar for, at deltagerne i transporten ikke forårsager skade på køretøjet. Såfremt dette sker vil udgiften til udbedring af skade tillægges fakturaen.
Bestilleren af kørslen har ansvar for, at deltagerne i transporten ikke er årsag til unødvendig stor rengøring af køretøjet. Såfremt dette sker vil udgiften til rengøring tillægges fakturaen.

Betalingsbetingelser

Betalingsbetingelser er 8 dage fra fakturadato, såfremt der ikke foreligger anden aftale. Såfremt betalingsbetingelserne ikke overholdes tillægges der renter på 2 % pr. påbegyndt måned samt eventuelt rykkergebyr.
Udgifter til bro- eller færgeoverfarter tillægges fakturaen, medmindre andet fremgår af ordrebekræftelsen.
Ved kørsler over flere dage, sørger kunden for indkvartering og bespisning af chauffør(er). Er dette ikke tilfældet påføres fakturaen udgiften hertil, med mindre andet er aftalt.

Glemte sager

Glemte sager vil efter udført kørsel blive indleveret til selskabets kontor, hvor de kan afhentes. Der hæftes på ingen måde for glemte sager.

Særligt for Skolebusser der udgår fra Stege:

Dette gælder for skolebuslinjerne: 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15. Da ruterne primært betjenes af samme bus, henligger glemte sager i busserne i nogle dage, inden de senere indleveres på vores kontor i Lov. Prøv derfor først at spørge chaufføren om han kan hjælpe, inden du henvender dig til kontoret.

Tvister

Såfremt der – mod forventning – skulle opstå situationer under kørslen som kunden ikke er tilfreds med, skal dette straks meddeles chaufføren. Hvis situationen herefter ikke bliver tilfredsstillende, skal kunden straks kontakte
vagttelefon.

Reklamationer

Reklamation over kørsel skal ske skriftligt og senest 48 timer efter turens afslutning.
Såfremt kørsel er med gods nationalt og internationalt gælder den til enhver tid gyldige CMR lovgivning.